Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. 
Wanneer u een gebrek aan het product ontdekt of zou horen te ontdekken dient u binnen een redelijke termijn contact op te nemen met ons. Een redelijke termijn is in ieder geval twee maanden. 

Mocht het artikel binnen de garantietermijn bij normaal gebruik onverhoopt gebreken vertonen, dan wordt deze kosteloos hersteld. Hierbij kan sprake zijn van vervanging of reparatie: dit ter beoordeling van Keepersaction en de fabrikant. De garantie omvat alleen fabrieks- en/of materiaalfouten. 

Uiteraard valt normale slijtage niet onder de garantiebepaling.

 

Garantie voorwaarden
– Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de klant
– Indien een klacht gegrond is, beslist Keepersaction of het artikel (gedeeltelijk) gerepareerd wordt of (gedeeltelijk) wordt vervangen of (gedeeltelijk) wordt gecrediteerd
– Een artikel dat voor garantie beoordeling teruggestuurd wordt, moet schoon en droog zijn. Bijvoorbeeld vochtige/vieze keepershandschoenen worden niet in behandeling genomen

 

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie bij:
• beschadiging door opzet, of door nalatigheid;
• ondeskundig gebruik of nalatig onderhoud;
• het afgeven van keepershandschoenen en/of kleding;
rafels / ladders in kleding;
• schade aan/defecte ritsen;
• beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
• schade die is aangebracht door natuur, mens of dier

Alle klachten kunnen gemeld worden op info@keepersaction.nl. Graag vragen we je de volgende instructies te volgen om je klacht zo spoedig mogelijk verholpen te zien worden:

  • in de e-mail moet tenminste vermeld staan: naam/ordernummer/uitleg van de klacht.
  •  stuur een (gedetailleerde) foto mee van de klacht.

Wij nemen op basis van je klacht zsm contact met je op om je van verdere instructies te voorzien.

 

Keepershandschoenen

De foamlaag aan de palmzijde van de hand waar de bal mee gevangen wordt zal bij het eerste gebruik al slijtage (kunnen) vertonen, desondanks zal de handschoen zijn grip behouden. Snelle slijtage komt vooral voor aan het begin en het einde van het seizoen als de velden erg hard en droog zijn. Probeer daarom overmatig contact van de foamlaag met de grond zoveel mogelijk te voorkomen.

Wij kunnen helaas geen garantie geven op normale gebruiksslijtage bijvoorbeeld aan de binnenkant van de keepershandschoen

Jeugdige keepers zullen vaak anders omgaan met de keepershandschoenen dan volwassen keepers. Tegen de doelpaal aanhangen of leunen en in de netten hangen zijn vaak geziene gebeurtenissen bij jeugdige keepers. De foamlaag van de keepershandschoenen is hier niet tegen bestand. De grip van de keepershandschoenen zijn volledig van kracht en zullen pas verminderen op het moment dat de foamlaag (vaak 3 tot 4 mm dik) bijna versleten is. Ook kan er geen garantie gegeven worden bij stiknaadproblemen op de palm van de hand onder de middel- en ringvinger (bij roll finger)

Verzendkosten Garantie
Indien de klacht gemeld is via het hierboven genoemde e-mailadres en vervanging is toegezegd dan zijn de retourkosten voor de klant, tenzij anders besloten door Keepersaction.

 

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@keepersaction.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.